Důležité kontakty

Vývěska: 09.12.2007, Autor: Jaroslav Beran

Kontakty na Správní firmu, havarijní služby, bankovní spojení, výbor společenství, dodavetelé služeb

Výbor společenství vlastníků domu Rižská 1491

Pro komunikaci s výborem používejte prosím přednostně email vybor1491@seznam.cz. V případě, že se jedná o akutní, neodkladnou záležitost, která vyžaduje okamžité řešení a nemůžete zajistit nápravu nebo si nevíte rady, použijte níže uvedená čísla.

Výbor SVJ nemá funkci ohlašovny havarijních případů, takže krizové situace (hasiči, policie, záchranka,...) se snažte řešit v rámci svých občanských povinností. Žádáme Vás, abyste drobnější záležitosti nespadající do výhradní kompetence výboru pomohli řešit i Vy, jako vlastníci. Výbor o třech členech, kteří jsou jinde zaměstnáni na hlavní pracovní poměr, nemůže být 24 h k dispozici. Zároveň upozorňujeme, že na objednání placené služby pro odstranění závad na společných částech domu má oprávnění pouze výbor SVJ. Opravy, údržbu, havarijní zásahy uvnitř bytových jednotek musí řešit vlastník.

Výbor SVJ ve složení:
Antal Szentesi předseda výboru
Peter Nebus
Tereza Brychová


e-mail: vybor1491@seznam.cz
web: www.vybor1491.cz

Účet pro platby - bankovní spojedeni
224077461 / 0300 (bankovní účet vedený u ČSOB)
Variabilní symbol pro platby je uveden na evidenčním listu jednotky

Správní firma IKON, spol. s r.o. (správa společných prostor domu, dotazy, hlášení poruch, platby)

S veškerými dotazy či problémy se můžete emailem kdykoliv, telefonicky v běžné pracovní době nebo osobně v úředních hodinách (Po 8.00 - 12.00, ST 14.00 - 19.00) obrátit na správní firmu. Pokud zodpovězení dotazu či řešení ohlášeného problému není v jejich kompetenci, bude řešení předáno na výbor. Před vynaložením jakýchkoliv nákladů nad rámec mandátní smlouvy má správní firma zajistit nabídku a předložit ke schválení výboru.

IKON, spol. s r.o.
Hněvkovského 1387/2, 149 00 Praha-Chodov
Telefon: 267 914 058, 272 917 393, 272 917 395, 272 917 444
Mobil: 777 757 186, 777 757 943
Web: http://www.ikon.cz
E-mail: ikon.praha-jm@ikon.cz

Kontaktní osoby správní firmy

Bytoservis

Platíme pouze minimální cenu za nepřetržitý dispečink, v ceně minimálního paušálu není žádný výjezd, tj. veškeré zásahy musíme následně uhradit (doprava, práce, materiál). V případě, že u závady na společných částech domu chcete volat havarijní službu, vždy zkuste nejprve kontaktovat všechny členy výboru, pouze pokud nikdo nebude dostupný, tak kontaktujte havarijní službu přímo (a v takovém případě pošlete následně email na výbor nebo alespoň sms předsedovi výboru, bez toho náklady neproplatíme a havarijní služba je bude vymáhat po tom, kdo zásah objednal).

 • Havarijní služba (24x7) 605 424 242, 241 414 141 Bytoservis

Pražská teplárenská, a.s.

Pokud vám neteče teplá voda nebo netopí topení, může se jednat o

 • vadu na Vašem bytovém výměníku (zkontrolujte, zda u sousedů teče teplá voda), pokud ne, pak se může jednat
 • vadu na domovní předávací stanici (máte-li možnost, zeptejte se někoho ze sousedních domů - pokud jim teplá voda teče, jedná se závadu v našem domě, (kontaktujte správní firmu či výbor), pokud ne, tak se pravděpodobně jedná
 • odstávku či výpadek u dodavatele - zkontrolujte web https://www.ptas.cz/cs/o-nas/kontakty/poruchova-sluzba  příp. zavolejte na Dispečink JIH 266 753 611 (nonstop) popř. na zákaznickou linku. I v případě krátkodobého přerušení dodávky se náš výměník občas vypne, zapnout ho může správce nebo někdo z výboru

V ceně nejsou žádné výjezdy technika, bez schválení výborem nebudou případné neoprávněné (závada nebude na dodavatelské části) výjezdy společenstvím uhrazeny.

 • Telefon: 266 751 111, 266 752 199, Pražská teplárenská, a.s.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

V případě výpadku dodávky studené vody kontaktujte správní firmu, ev. zkontrolujte havárie a výluky na webu https://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie  příp. kontaktujte zákaznickou linku dodavatele.

 • Telefon: 840 111 112, 601 274 274, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

výtahy vmc s.r.o. Kaznějovská 55, 109 00 Praha 10

Vyproštění uvízlé osoby z výtahu musí proběhnout do jedné hodiny. Veškeré eventální další úkony musí dodavatel nacenit a výbor schválit.

Telefon:

 • 777 906 433  -  non-stop služba

 • 774 906 826  -  non-stop služba

 •  

Ostatní

 • požár 150, Hasičská záchranná služba hl. m. Prahy
 • úraz 155, ychlá záchranná služba
 • krádež, jiné ohrožení 158, Policie ČR
 • narušení občanského soužití 156, Městská policie hl. m. Prahy