Náhradní termín na kalibraci měřicích prístrojů

Publikováno: 27.02.2020 Autor: Antal Szentesi

Termín 17. 3. 2020

Zajistěte prosím zpřístupnění bytů pro demontáž/montáž vodomerů a kalorimetrů. Viz leták v příloze.

  Přílohy:
ProfiTherm_náhradní-termín-NT_-_Rižská_1491.pdf ProfiTherm_náhradní-termín-NT_-_Rižská_1491.pdf