Hroty proti holubům

Publikováno: 20.03.2020 Autor: Antal Szentesi Komentáře: 3

Na výbor byl vznesen dotaz, je li možné doplnit na římsy hroty proti holubům.

Jak všichni víte, holubi na Slunečním vršku nám znepříjemńují život. Abychom zajistili ochranu budovy před znečištěním, nechali jsme v minulosti nainstalovat ocelové hroty na nejvíce exponovaných římsách. Pravděpodobně je však množství zábran nedostačující. Ozvali se někteří vlastníci, že by potřebovali zabezpečit další místa na společných částech budovy, jsou totiž i nadále místem využívaným místními holuby.

Bylo by neekonomické provádět práce po malých kouskách, chceme proto před objednáním ochrany dalších společných částí domů zjistit všechny požadavky vlastníků. Problém bychom měli řešit komplexně a pokud možno s maximální účinností. 

Proto vzývám všechny vlastníky, aby nám co nejrychleji zaslali návrhy, požadavky s přesným určením místa, kde by navrhovali umístit další hroty na ochranu nemovitosti proti holubům. Návrhy zpracujeme a podle výsledku navrhneme řešení.

Zdůrazňuji, že ochrana proti holubům - ocelové hroty mohou být umístěny na náklady společenství pouze na společných částech domu.

Vaše návrhy očekáváme do 31. 03. 2020.

S pozdravem

Antal Szentesi

předseda společenství

 

Komentáře:

Lenka Dlasková 21.03.2020 10:54
Dobrý den, souhlasím, že je třeba situaci řešit. Myslím si ale, že hroty jsou málo. Asi by bylo vhodnější využít odchyt do klece, neboť letos je holubů opravdu velké množství. Hroty se nedají dát všude, holub si popoletí o metr dál ....
Zuzana Okonji 22.03.2020 23:30
Dobrý den, jen pro info ze spodního patra po velkém vichru či dešti máme na terase již opakovaně hroty popadané odněkud výš. Bylo by třeba asi lépe připevnit....
Antal Szentesi 25.03.2020 10:24
Vážení vlastníci!
Nikdo další konkrétní požadavek dle původního dotazu nevznesl.
Máme v plánu oslovit firmu, která provede revizi umístění hrotů na římsách a zajistí opravu, uchycení, přilepení. Co je "lépe připevnit" je otázkou. Mechanickým uchycením do střešní konstrukce zasahovat nelze. Použití jakéhokoliv lepidla ale má časové limity. Sluneční svit, teplo, UV záření, mráz, atmosférické srážky, atd. Prostě čas od času se musí střecha kontrolovat.

Tímto končím sledování diskuze.

Ke komentářům: Klece na odchyt už v minulosti byly instalovány. Zařadíme mezi body k řešení v budoucnosti, nyní je mnoho důležitějšího co se musí řešit přednostně.