Opětovné vloupání do objektu

Publikováno: 09.07.2020, Autor: Ondřej Kadaník, Komentáře: 1

Věnujte prosím zvýšenou pozornost pohybu cizích osob po domě. 

Dne 9.7. bylo jedním ze spoluvlastníků hlášeno poškození vstupních dveří do garáží ve vchodu A3. účelem bylo jednoznačně opětovné násilné vniknutí do prostorů garáží.

Žádáme uživatele sklípků a koláren v okolí vchodu A3, aby zkontrolovali, že nedošlo k újmě na jejich majetku.

Jedná se o třetí případ neoprávněného vniknutí do domu v rychlém sledu. V jednom případě došlo dokonce k pokusu proniknout přímo do jednoho bytu.

Apelujeme na všechny obyvatele domu, aby dbali zvýšené pozornosti a všímali si pohybu neznámých osob po domě.

Velice důrazně apelujeme na kontrolu zavírání dveří. Při těchto vniknutích nedošlo ani jednou k poškození vchodových dveří, tudíž je jasné, že pachatel dovnitř vešel s někým, případně těsně za někým, alternativně využil nedovřených dveří. Všímejte si prosím, že se za Vámi dveře zavřely a nikdo cizí nevešel dovnitř.

Zvýšenou pozornost věnujte prosím dovírání dveří ve vchodu A5 a A6. Do doby vyřešení jejich opravy může docházet k vyskakování západky zámku a nedovření dveří.

Při odchodu, ani krátkodobém nikdy nenechávejte vchodové dveře otevřené.

Sebelepší zabezpečení dveří do garáží, sklípků a koláren nepomůže, pokud bude mít pachatel umožněn nerušený vstup do domu a následně nebude nikdo věnovat pozornost podezřelému chování cizí osoby.

Komentáře:

Peter Nebus 11.07.2020 17:05
Dovolil jsem si tenhle oznam vytisknout a umístit do nástěnného držáku na garážové dveře a do výtahu.
Děkuju za rychlou opravu zámku na dveřích A3 -1. Obávám se ale, že tento zámek může být opět snadno vylomen. A to už bylo 2x v průběhu necelého roku. Jak jsem už napsal, chtělo by to zamyslet se nad ochranou kamerovým systémem a/anebo ochrankou, jak mají v bloku "B".